Get the Flash Player to see this player.

De Levensboom Marke

Bruyningstraat 56 B
8510 Marke-Kortrijk
tel 056 21 51 54
info@levensboom.be

Buurtschool V-tex Kortrijk

Afdeling van de Levensboom Kortrijk
Guldensporenlaan 27
8500 Kortrijk
v-tex@skynet.be

De Levensboom Wevelgem

Kijkuitstraat 10
8560 Wevelgem
tel 056 42 80 49
de.levensboom@belgacom.net

Een ervaringsgerichte Freinetschool

Een ervaringsgerichte Freinetschool
De Levensboom heeft twee pedagogische peilers waarop het zijn werking baseert. De ervaringsgerichte pedagogie bouwt vooral aan de individuele ontplooiing van elk kind.
De Freinetpedagogie biedt technieken aan om dit in groepsverband te organiseren; de klas in zelfbeheer.

Werken met de natuurlijke methode.

Door op een georganiseerde manier te gaan ‘rondtasten’ in een goed voorziene omgeving leren kinderen reeds heel veel. Dit leerproces verrijken, organiseren en vastleggen is de taak van de begeleider. Kinderen willen van nature zichzelf realiseren door vragen te stellen, te onderzoeken, te leren beheersen. Dit wordt aangevuld met leerstof die het kind moet beheersen om zich verdere vaardigheden eigen te kunnen maken.

Een kind groeit niet alleen op. Er is voortdurend sociale interactie met leeftijdsgenoten en volwassenen. Door onderlinge uitwisseling bouwt men kennisverwerving en vaardigheden uit.
De groepsdynamiek binnen een klas of school is meebepalend voor de stroom van ‘ervaringen’ waarmee een kind zijn ontwikkeling versnelt.

Een infobrochure met uitgebeide informatie over De Levensboom is beschikbaar in pdf-formaat (1,7Mb)

Te noteren

om
()

Kinderpraat

Op weg naar Italie rijden we door de Zwitserse bergen.We kregen allemaal een druk in onze oren.Aran zegt: Ik voelde een plopske en 't was alsof mijn oorsmeer naar binnen sprong"
Aran Seynhaeve (9 jaar)

Schooldoorlichting 2011-2012

Het verslag van de doorlichting van De Levensboom Marke en Wevelgem/Kortrijk, opgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs kan je hier (Marke) en hier(Wevelgem/Kortrijk) nalezen.

De mens- en maatschappijvisie van De Levenboom vind je hier